Nova članica Uprave - Renata Duka

Nova članica Uprave - Renata Duka

Nadzorni odbor Pevexa jednoglasno je imenovao Renatu Duku za članicu Uprave na razdoblje od pet godina.Renata Duka, mag.iur. pridružila se Pevexu koncem 2016. na mjestu pomoćnice predsjednika Uprave za pravne poslove. Prethodno je tri i pol godine obnašala dužnost pomoćnice ministra pravosuđa. Prije Ministarstva pravosuđa radila je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i u javnom bilježništvu.Vođenjem i sudjelovanjem u radu brojnih projekata, suštinski važnih za snažniji rast gospodarstva, gospođa Duka je stekla zavidno iskustvo i istaknula se vrhunskim kompetencijama i znanjima. Kao pomoćnica predsjednika Uprave Pevexa značajnu je ulogu imala u ustanovljenju novog ekonomsko-pravnog koncepta poslovanja Pevexa nakon restrukturiranja, posebno u provedbi strategije nekretnina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, a svoj profesionalni razvoj nadogradila je edukacijskim programima, objavama stručnih radova i predavanjima na stručnim skupovima.„Iznimno sam zahvalna na ukazanom povjerenju i vjerujem da ću zajedno sa sjajnim timom Pevexa doprinijeti daljnjem razvoju našeg neprehrambenog maloprodajnog lidera na domaćem tržištu.“, navela je povodom imenovanja Renata Duka.