Dobro je znati

Izdvojeni dokumenti

  • Plaćeni dopust - pravo na plaćeni dopust imaju svi zaposlenici koji sklapaju brak, dobiju dijete, vrše selidbu i sl. Više informacija o svojim pravima i kome što poslati možete pronaći na zahtjevu za plaćeni dopust
  • Zahtjev za godišnji odmor - možete ga pronaći na sljedećoj poveznici
  • Memorandum - za internu i vanjsku komunikaciju možete pronaći na poveznici
  • Putni nalog  - za svaki put na koji idete potrebno je pravovremeno i pravilno ispuniti putni nalog
  • Nalog za avans - ako imate potrebu za vanjsku uplatu prema dobavljaču koristit ćete nalog za avans, uputu za plaćanje avansa možete pronaći na poveznici
  • Templet prezentacije - za pripremu internih i vanjskih prezentacija možete koristiti postojeću šablonu koja se nalazi na poveznici
  • Obrazac za procjenu radnika - nalazi se na poveznici
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - možete pronaći na poveznici

Izdvojene upute

Uprava Pevex d.d.

Photo ofKrešimir Bubalo

Krešimir Bubalo

Predsjednik Uprave

Photo ofRenata Duka

Renata Duka

Članica Uprave

Photo ofJure Radoš

Jure Radoš

Član Uprave

Photo ofIvan Jukić

Ivan Jukić

Član Uprave