Učenici i studenti

Studenti

Zapošljavanje studenata u Hrvatskoj je regulirano Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Kako bi pravilno pratili rad svih studenata (praksa ili ispomoć) u tvrtki Pevex smo uveli evidenciju rada studenata.

Najvažnije značajke na koje morate paziti prilikom zapošljavanja studenta su:

  • najniža cijena rada bilo kojeg studenta je 26,56kn/sat i ne može biti niže od toga
  • evidenciju studenata je potrebno ispunjavati svaki mjesec (za svaki novi mjesec rada studenta potrebno je dobiti novi ugovor)
  • rok za plaćanje studentima je 15 dana od završetaka rada
  • više o pravima studenata za vrijeme rada možete pronaći na poveznici


Učenici

Već dugi niz godina naša tvrtka prepoznata je kao poželjan poslodavac među učenicima. Kao i svake godine učenike rado primamo u okviru učeničkih praksi i ispomoći. Svakog učenika prije početka obavljanja učeničke prakse/ispomoći potrebno je upisati u evidenciju učenika.

Prije angažmana učenika, važno je znati:

  • procedura učeničke prakse i učeničke ispomoći se razlikuje. Više informacija možete pronaći na poveznici evidencije učenika
  • razlikujemo učeničku praksu po redovnom i dualnom obrazovanju
  • pripazite da je tražena dokumentacija u potpunosti ispunjena
  • važno je da učenik ima žiro račun na svoje ime i prezime (ne može biti tekući/štedni račun ili račun roditelja)
  • važno je redovito i točno voditi evidenciju o satnici učenika

Za sve dodatne informacije o studentima i učenicima na ispomoći i njihovom angažmanu molimo obratite se na: ivan.lesko@pevex.hr ili zoran.strbac@pevex.hr


Za sve dodatne informacije o studentima i učenicima na praksi i njihovom angažmanu molimo obratite se na: jelena.baric@pevex.hr ili ivana.culjak@pevex.hr